Winteraanbod Jeugd

De tennisschool biedt het ganse jaar kwalitatieve lessen en stages aan voor jeugdspelers en volwassenen. Het trainersteam onder de sportieve leiding van Philippe Ingels staat dag in dag uit paraat voor zowel recreanten als competitiespelers.

De tennisschool kan steeds beroep doen op de binnenaccommodatie, waardoor ook bij slecht weer de lessen en stages steeds kunnen blijven doorgaan.

Om deel te kunnen nemen, moet men lid zijn van Tennisclub Standaard Wetteren. Men kan pas deelnemen aan de lessen als zowel het lidmaatschap als het lesgeld betaald is!

Enkel voor volwassenen die een eerste maal een lessenreeks volgen op TC Standaard Wetteren, bestaat er de optie om enkel het lesgeld en de bondsbijdrage (een gedeelte van het lidmaatschap) te betalen.  Inschrijvingen van leden van onze club hebben steeds voorrang.

Werkwijze:

  • De lessen / trainingen staan open voor jong en oud, recreatief en competitief. Voor de jeugdspelers volgt Tennisschool Standaard Wetteren het Kidstennisconcept van Tennis Vlaanderen. Een concept dat zich toespitst op kinderen tussen 4 en 12 jaar.
  • Wit (richtleeftijd 3-5 jaar)
    Voor kinderen die hun eerste stappen in het tennis willen zetten, is er wit. Wit is de voorbereidende stap op het Kidstennis. Hierin wordt een algemene motorische vorming aan de kinderen gegeven om zo de algemene basisvaardigheden te ontwikkelen. Hierin wordt een link gelegd naar het eerste stadium van het tennis: BLAUW-tennis. Deze trainingen gaan door op zaterdag om 09u30.
  • Blauw – rood – oranje – groen (richtleeftijd 5-12 jaar)
    Vooraleer te komen aan het maxitennis met de maxibal, bewandelt de speler de verschillende kleuren. Elk stadium heeft een eigen terreingrootte en balsoort. Ook voor kinderen die op latere leeftijd beginnen met tennis worden deze verschillende stappen doorgenomen, maar deze worden in een kortere tijdspanne afgelegd.
  • Maxitennis
    Na het doorlopen van de verschillende kleuren van het kidstennis komt men terecht in het maxitennis, zowel als recreant als competitiespeler.
KidsTennis Richtleeftijd voor vroege instappers
Blauw 1
5-6 jaar
Blauw 2
6-7 jaar
Rood 1
7-8 jaar
Rood 2
8-9 jaar
Oranje 1
9 jaar
Oranje 2
10 jaar
Groen 10-12 jaar