Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd binnen onze club en is strafbaar. Om een uitgebreide info te raadplegen; wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag en waar kunnen daarvoor terecht verwijzen we naar het meldpunt van Tennis Vlaanderen.

Grensoverschrijdend gedrag kunt u steeds melden bij de huisarts of de lokale politie. Doet u een melding naar ons toe dan u melding doen naar info@tcstandaardwetteren.be . We zullen u dan zeker doorverwijzen naar de bevoegde instanties.