Clubbestuur

Contact: info@tcstandaardwetteren.be

Bestuur
Piet BogaertVoorzitter
Jean AudenaertOndervoorzitter
Beheer accommodatie
Wendy VerschuerenSecretaris
Communicatieverantwoordelijke
Wim HeirmanPenningmeester
Kurt De WeirdtInterclubverantwoordelijkekurt.de.weirdt@telenet.be
Philippe IngelsTennisschool tennisschool@tcstandaardwetteren.be0495/46 26 42
S2T – ledenadministratiephilippe@tcstandaardwetterne.be
Hubert Van DammeVE-tennis
Jeugdbestuur
Philippe Ingels
Yves De Boever
Catharine Vander Linden
Chris Colman