Algemeen

Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat de jeugdwerking binnen de tennisclub kwalitatiefvol wordt ingevuld. Dit team zorgt voor de organisatie van de jeugdactiviteiten en voor de begeleiding van onze jeugdspelers tijdens die verschillende activiteiten. Het jeugdcomité kan ook steeds rekenen op de medewerking van gemotiveerde ouders, spelers en sympathisanten bij de organisatie van de verschillende activiteiten.

Philippe Ingels

 • Bestuurslid
 • Ethias Tour -verantwoordelijke
 • Jeugdverantwoordelijk

Catharine Vander Linden

 • Administratieve ondersteuning
 • Co-jeugdinterclubverantwoordelijke

Yves De Boever

 • Promotie
 • Ad valvas verantwoordelijke

Crhis Colman

 • Communicatieverantwoordelijk

Het jeugdbestuur wordt bijgestaan door 2 werkgroepen

 • werkgroep Kidstennis
 • werkgroep Competitie:
  • leden:
   • Philippe Ingels
   • Yves De Boever
   • Naomi Dierickx
   • Geert Vanderveken

Contact: jeugd@tcstandaardwetteren.be

Organigram jeugd TC STW 2017